“İlkokul”

   Belirli formal kalıplar içerisinde kalmış, ezbercilik temeline dayanan öğretim stratejilerinden arınmış, yaparak, araştırarak, keşfederek bilgiye ulaşmayı öğrenme süreçlerimize entegre ediyoruz.

   Bilişsel beceriler düzeyinde, bir taraftan çocuklara okuryazarlık becerileri, matematik, coğrafya ve tarih gibi temel bilimler kazandırılırken, diğer taraftan ait oldukları dünya ve toplum hakkında rasyonel ve gerçekçi bir görüş geliştirebilmelerine önemli bir katkı sağlamaktadır.